Tips og tricks - Undgå skader - Teakdæk - Nyttige link

 

Modtagelse af ny kaleche eller sprayhood.

Når du modtager din ny kaleche eller sprayhood modtager du et stykke håndværk, prøv derfor din ny kaleche hurtigst muligt efter modtagelsen. Er den forsendelsespakket for længe, kan det give mærker i vinduesmaterialet. Er der knapper eller andet der ikke passer, er det vigtigt at kontakte os, så vi kan tage stilling til om kalechen skal rettes eller ombyttes (ombytning kun ved standardfarver og kalecher der ikke er taget i brug - se betingelser, pkt. 10 og 11)
UNDGÅ, SÅ VIDT MULIGT AT FLYTTE KNAPPER PÅ ORIGINALMONTEREDE BÅDE. KONTAKT OS FOR NÆRMERE INSTRUKTION! (Vi vil herefter tage stilling til om kalechen bør ændres, eller om der er sket en fejlmontering fra værftet).
Evt. utætte syninger på ny kalecher lukker normalt sig selv efter kort tid.

Se her hvis du selv skal montere bøjle og knapper 

 

Din nye standard kaleche eller sprayhood

Enkelte kunder mener, at en kaleche eller sprayhood skal sidde stramt uden den mindste fold når de monterer den første gang. Det er efter vores mening en fejlagtig opfattelse. Dugen inklusive sammensyninger vil i den første tid sætte sig. Det vil i praksis sige, at den giver sig hvor den er stram, og trækker sig sammen, hvor der ikke er træk i dugen. Acryldug krymper minimalt (ca. ½ % over 5 år), hvorimod PVC vinduesmaterialet trækker sig forholdsvis mere i den første tid. Det optimale resultat, ses derfor ofte efter det første år når dugen har sat sig. 

Er der større rynker eller folder, kan der være tale om syfejl. For standardbådes vedkommende kan det skyldes små unøjagtigheder ved båden eller monteringen fra værftet.

Bedste resultat opnås ved tilpasning på den enkelte båd, det kræver besøg af en teknikker med omkostninger til kørsel og arbejdsløn.

  

Kalecher og benzinmotorer -- ADVARSEL

Har du en båd med benzin motor, skal du være opmærksom på eksplosionsfaren ved benzindampe under kalechen. Sørg for god udluftning inden du starter motoren eller anvender åben ild. Vær opmærksom på, at kulilte ikke suges ind under kalechen, hvis du sejler med bagklappen åben.

Søfartsstyrelsen anbefaler lystsejlere, der bruger benzinmotor, til at installere en gasalarm, der også kan advare imod kulilte i båden.   

 

Et godt vaskeråd

Efter det første år bør en let tilsmudset kaleche kun rengøres med børste i rent vand 30o C.
Efter andet år tilsættes evt. lidt finvaskemiddel. Generelt gælder det om at vaske så skånsomt som muligt.
Maskinvask (min. 30 kg's maskine) er hårdt ved kalechen og anbefales kun ved stærkt tilsmudsede kalecher (eller af magelighed). Der garanteres ikke for vinduer og tæthed efter maskinvask.

 

Dans Sejlunion:  Nyheder fra Dansk Sejlunion

 

 

Magnetisme og rustfri stål

At et rustfrit stål er magnetisk, betyder ikke, at stålet ikke er rustfrit. Tværtimod er der mange af de magnetiske typer, der er langt mere korrosionsbestandige end de traditionelle, umagnetiske kvaliteter. Brugen af magneter til at sortere det ikke-rustfri stål fra det rustfri skal derfor i bedste fald tages med et stort gran salt. klik her for info


 

Vinteropbevaring

Den rengjorte kaleche opbevares bedst et tørt sted indendørs (OBS!! ikke i båden). Pas på med lofter og udhuse hvor mus har adgang.
Advarsel! Læg aldrig en løs presenning over kalechen, kalechen slides i stykker på fremskudte punkter.

 

Det er godt at have en gammel kaleche under presenningen, men afdæk aldrig din nye kaleche på denne måde.
 

Kondensfugt

Kondens opstår på grund af temteraturforskellen mellem udvendig og indvendig side af dugen. Varme i båden øger risikoen for kondens.

Klik her for at gå til siden
 

Undgå jordslag

Den største risiko for jordslag, opstår når du pakker sprayhood eller kaleche sammen i våd tilstand. På nyere sejlbåde med en sprayhoodgrav, bør sprayhodden ikke opbevares i graven i længere tid. Generelt opstår jordslag når materialet er fugtigt i længere tid enten på grund af regn eller kondens

Læs mere om jordslag

 

Rust på "rustfri" bøjler

Klik her og se hvordan du afhjælper problemet

  

Sådan pakker du din sprayhood sammen

Vejledning/ forhold ved sammenlægning af sprayhood i grav med cover eller låg.

Klik her for at gå til siden


 

Schultz Sejlmageri • Hesselly 8 • Industri Nord 2 • 6000 Kolding • tlf. 76 32 12 00 • info@schultz-kalecher.dk