Lidt info om sejl og sejldug                                    Tilbage til ny sejl

Af sejlmager Kjeld Larsen DK- Hyde Sails

 

Hvad er et sejl? (fra Wikipedia)

Et sejl er et stofstykke, der primært anvendes på både og skibe til at fange vinden for at give fremdrift eller som støttesejl for at mindske rulning. I skibsterminologi findes mange navne for de enkelte typer sejl. Sejl har også været brugt f.eks. på ældre vindmøller til at sætte på vingerne, så disse sattes i rotation af vinden.

Et sejls kanter kaldes lig og kan f.eks benævnes underlig, forlig eller agterlig alt efter hvilket sejl der er tale om og hvilken vej liget vender når sejlet er monteret. I nogle sejls lig er der monteret en lidseline, således at sejlets form kan justeres ved at stramme eller slække lidselinen.

Hjørnere på et sejl kaldes barme og er udstyret med øjer eller lignende, hvormed sejlet monteres den øvrige rig og gør det muligt at manøvrere med sejlet. De mest almindelige betegnelser for barmene på et sejl med trekantet form er faldbarm (øverste barm hvori faldet fastgøres), skødebarm (til fastgørelse af skødet), halsbarm (forreste og nederste barm på sejlet).

Ud over fastgørelse i barmene, er nogle typer af sejl fastgjort i et helt ligs længde til den stående rig, f.eks. til en mast, en rundholt eller stag. Sejl der er monteret på stag kaldes stagsejl, mens sejl som kun er fastgjort i barmene med tovender kaldes et flyvende sejl.


 

Sejldug

Sejldug opdeles i 3 kategorier. Udover sejl syet i de traditionelle sejldugstyper kan man tilføje ’’støbte’’ sejl. Altså sejl uden syede sømme.

 

1) Vævet dug.
Denne kategori er den mest udbredte sejldugstype, og includerer duge som Dacron (polyester) og spilerdug (polyamid også kaldet "Nylon"). Bruges mest til CrossCut skæringer. Undtagen i spilere der som regel har et radialt snit. Spilerdug er en meget balanceret dug, det vil sige, den har samme antal tråde i begge retninger.

Vævet dug kan indeles I flere kategorier, men fælles for dem alle er selve konstruktionen med tråde i kun 2 retninger, hvilket gør dugen ustabil ved diagonalt træk. Denne ustabilitet forsøger man at eliminere ved hjælp af forskellige typer af coatninger.

De bedste duge, er duge som er meget hårdt vævet. En tæt vævning behøver mindre coatning for at opnå den ønskede stabilitet på diagonalen.

Dårlig (billig) sejldug er som regel en løs vævet dug med dårlig coatning. Dette gør at sejlet hurtigt mister sin stabilitet og dermed facon. Dette giver dårlig sejlads med stor krængning og en båd der bliver hård på roret.

 

  

  

  Eksempel på forskellige spilerskæringer, fremstilles i polyamid (Nylon).

 

Dacron (registreret varemærke inden for polyestertråde)

Dacronduge kan indeles I 3 forskellige karegorier afhængig af formål.
Fillorienterede duge. Bruges til høje smalle sejl. Disse duge har langt flere fiber i fillretningen (skudtråden) end i warpretningen (kædetråden). Altså på tværs af dugen.
Warporienterede duge. Bruges til radialskårede sejl, eller i traditionelle sejl hvor banerne er vertikalt vinklet. Disse duge har flest fibre i warpretningen, altså langs med dugen.
Balancerede duge bruges mest til sejl som er brede i forhold til højden, f,eks. Genoaer. Disse duge har næsten lige mange fibre i begge retninger og har som regel større stabilitet på diagonalen.
 

                

                                                                                                                                                                                         Laminatdug

Man omtaler daglig dacron, som enten Cruisingdug eller Racingdug.

Disse navne misforstås af mange sejlere, da man tror at racingdug udelukkende er til kapsejlads og cruisingdug kun er for tursejlere. Dette er er en stor misforståelse.

Navnene er mere et (misvisende) udtryk for dugens kvalitet. Hvis du som sejler ikke går at vejen for et frisk kryds mod vinden, bør du altid vælge Racingdug. Er du derimod typen der sejler ud af havnen og vender stævnen for at sejle med vinden i et par timer for derefter at sejle med motor hjem, er Cruisingdug et glimrende valg.

Dugene har forskellige hårdhed, og da hårdheden er et udtryk for sejlets formstabilitet, er det meget vigtigt at være opmærksom på dette. Mange tursejlere mener at sejl bør være bløde, da de derved er lettere at håndtere. Men ikke mange kapsejlere bryder sig om bløde sejl. De skal helst være hårde for at opnå den bedste højde og balance på kryds.

Hårde sejl bør altid rulles sammenfor at undgå knæk og folder i dugen som aldrig forsvinder igen. Kun blødere sejl bør foldes sammen.

Dacrondug er nok det bedste allround materiale til de fleste sejltyper, og bruges i mange klasse og OneDesign typer, som eneste tilladelige dugvalg. Her kan f. eks. X79, X99, Star, Drage, Solling etc, etc.

Dacron er efter flere sejlmageres mening det bedste valg, når pris og kvalitet sammenholdes.

2) Laminatduge.

Duge som er limet sammen af flere lag forskellige materialer. De fleste duge i denne kategori består af 3-5 lag. Disse duge bruges næsten udelukkende til radialskårne sejl (Biradial-Triradial)  

 

 

Sejl skåret i lamineret dug er kendetegnet ved følgende

 

1. Større formstabilitet.
2. Lettere vægt
3. Højere pris
4. Kortere levetid (relativt afhængig af formål)

 

Forskellige fibertyper anvendes bl.a.:

1. polyester
2. pentex
3. kevlar
4. spectra
5. technora
6. kulfiber
7. andre 

 

Næsten alle laminatduge består af en eller flere lag polyesterfilm, samt tråde i forskellige retninger. Visse laminatduge har et meget tyndt lag polysterdug på den ene eller begge sider, for at opnå større styrke. Dette giver også større vægt, og er derfor mest udbredt på cruising sejl, og knap så almindeligt på kapsejlads sejl.

Sejl i lamineret dug bliver mere og mere udbredt og er næsten enerådende på større kapsejladsbåde.

Ulempen er den høje pris, p.g.a af de mange baner og relativt stor dugspild ved radialskæring.

 

Der kommer dog et godt alternativ da den Hollandske dug producent Contender har lanceret en ny laminatdug med tråde i mange retninger, hvilket gør det muligt at sy moderne HI-TECH sejl i laminatdug, men med CrossCut skæring. Dette sparer meget tid ved fremstillingen, da man ikke behøver at skære alle paneler ud for at kunne dreje trådene i belastningsretningen. Trådene er simpelthen drejet i selve dugen, og sejlet kan derfor sys som et normalt CrossCut sejl hvilket gør sejlet noget billigere, da man både sparer arbejdstid samt dug.

 

3) Støbte sejl 

Støbte sejl, er sejl som ved hjælp af moderne teknologi samles uden brug af symaskine. Dermed menes, at sejlene er uden syninger i selve sejlets hoveddel, dog er kantbånd syet fast. Kun de store internationale sejlproducenter som North Sails der har udviklet 3DL og senest 3Di, (3 Di er et lettere mere holdbart og formstabilt sejl) Elvström (Genesis), UK-Sailmakers (Ultra), Doyle (4D) og Hyde Sails (H5) har teknologi til at fremstille sejl på denne måde. Hyde Sails Grand Prix sejl kan således leveres som H5, med et stort udvalg i fibre og konstruktioner.  

Fordelen ved denne fremstillingsmetode er at man undgår spændinger i form af træk, der altid vil være i en søm. Derved kan man fremstille sejl med en meget jævn og harmonisk overflade.

 

Priserne på disse sejl ligger i den dyre ende af prisskalaen, men vil helt sikkert blive mere konkurrencedygtige efterhånden som teknologien udvikles. Desuden opnår man en produktion næsten uden dugspild. I forhold til et normalt radialtskåret kevlarsejl, hvor man påregner ca. 20-30% dugspild, er det en ret stor besparelse alene dugsiden.

 

Støbte sejl er overlegne i ydeevne i forhold til panelsejl, og i f.eks. sejladserne om Americas Cup er denne type sejl i dag en selvfølge.

Schultz Sejlmageri • Hesselly 8 • Industri Nord 2 • 6000 Kolding • tlf. 76 32 12 00 • info@schultz-kalecher.dk