Rustfri stål og magnetisme?

 

Magnetiske beslag

Bøjlerne til kalecher og sprayhoods er fremstillet i umagnetisk stål. Derimod kan beslagene godt være svagt magnetiske, derfor skal du passe på med placering af magnetkompasset.

 

Rustfrit stål er umagnetisk og dermed basta!  

Det mener i hvert fald de mennesker, der næsten pr. automatik går rundt med en magnet i lommen og tester materialer. Er metallet umagnetisk, er det pr. definition rustfrit stål, men er metallet magnetisk, er det i hvert fald ikke rustfrit. For mange er dette en eviggyldig sandhed - også selvom de fleste af os hjemme i køkkenet har en knivmagnet, hvorpå vi gladeligt hænger vores rustfri knive. Hvordan et umagnetisk materiale kan hænge på en magnet, er der forbavsende få, der synes at undre sig over.

 

Forskellige typer af rustfrit stål.

Årsagen til misforståelsen er, at der ikke kun er én, men hele fem typer af rustfrit stål:

  1. Austenitisk
  2. Ferritisk
  3. Duplex (ferritisk-austenitisk)
  4. Martensitisk og
  5. Udskillelseshærdende (martensitisk-austenitisk, "PH")

 

Af disse er det kun nr. 1, de austenitiske, der er umagnetiske. Faktisk kan selv austenitisk stål være svagt magnetisk som følge af svejsning eller koldbearbejdning, men som udgangspunkt er gruppen umagnetisk. De resterende fire typer er alle i varierende grad magnetiske, men hører stadig til gruppen af rustfrit stål.

 

De martensitiske typer (4) kan hærdes ved bratkøling og bruges overvejende til knive og aksler. Eksempelvis er hovedparten af kvalitets-køkkenknive fremstillet af netop martensitisk stål, og at de alle er kraftigt magnetiske, kan man overbevise sig om ved at kigge lidt på sin egen knivmagnet. De udskillelseshærdende ståltyper (5) er mindre hårde end martensitterne og bruges til f.eks. rustfri kædeled og golfkøller. Hverken de martensitiske eller de udskillelseshærdende ståltyper går de austenitiske i bedene mht. anvendelser og risikoen for "uforklarlig" magnetisme er ringe.

 

De øvrige to magnetiske grupper, ferritisk (2) og ferritisk-austenitiske (duplex, 3), anvendes til mange af de samme formål som de austenitiske (1), så her er der et vist overlap. De umagnetiske austenitter dækker ganske vist stadig hovedparten af verdensmarkedet, men denne dominans bliver mindre og mindre i takt med dels de høje og ustabile nikkelpriser, dels udviklingen af nye ståltyper. Især de umagnetiske, austenitiske EN 1.4301-klasser kan i fremtiden forventes erstattet af de ferritiske (og dermed magnetiske) 4509 og 4521. Til mere aggressive forhold er duplex 2205 (4462, ligeledes magnetisk) efterhånden en klassiker, og det samme er de endnu højere legerede "super-duplexe" stålkvaliteter, 4410.

 

At et rustfrit stål er magnetisk, betyder derfor ikke, at stålet ikke er rustfrit. Tværtimod er der mange af de magnetiske typer, der er langt mere korrosionsbestandige end de traditionelle, umagnetiske kvaliteter. Brugen af magneter til at sortere det ikke-rustfri stål fra det rustfri skal derfor i bedste fald tages med et stort gran salt.

 

Kopi fra Flashlight, kilde: Magnetisme i rustfrit stål, www.damstahl.dk


 

 
 


 

Schultz Sejlmageri • Hesselly 8 • Industri Nord 2 • 6000 Kolding • tlf. 76 32 12 00 • info@schultz-kalecher.dk