LM Glasfibers historie

Historien om LM i Lunderskov

Af materiale fra Lunderskov Lokalhistoriske Arkiv for historiske oplysninger,

Kolding Stadsarkiv og Jyske Vestkysten og Martin Wilde.

Bragt i JyskeVestkysten den 21. november 2009.

 

 

En møbelfabrik der voksede og nærmest blev flydende.

Historie: Der er langt fra en lille produktion af børnemøbler i træ over campingvogne til verdens største møllevinger. Men LM rummer det hele.
Lunderskov: Da Ejner Lorentzen i 1940 grundlagde Lunderskov Møbelfabrik, havde han næppe tænkt, at virksomheden en dag skulle udvikle sig til at være verdens største producent af vindmøllevinger. Dengang blev vindmøller mest brugt til at male korn eller, i mindre målestok, hvor de så kaldtes vindmotorer, til at hive vand op af brønde eller til andre funktioner på egnens gårde.

Ejner Lorentzen tænkte da heller ikke på vindmøller. Han Producerede derimod børnemøbler af træ, og det gik godt. Det lille værksted voksede, og snart blev det nødvendigt at bygge en rigtig fabrik. Det skete i Møllegade, hvor en lang, toetages gulstensbygning først i 1950'erne skød op af jorden. Forrest boede familien Lorentzen oppe på førstesalen.

Glasfiberen kommer

På det tidspunkt havde Ejner Lorentzen ansat en tygtig tømrer, der arbejdede som snedker. Hans navn var Aage Skouboe, og det skulle vise sig, at han kunne andet end at arbejde med træ. I 1952 begyndte Lorentzen og Skouboe at udforske mulighederne i et helt nyt meteriale, der netop var kommet til Danmark: Glasfiber. Til at begynde med blev der produceret kar, men op gennem 1950'erne og 1960'erne blev det nye materiales mange muligheder afprøvet. De to bogstaver LM kom snart til at stå på både campingvogne, fiskebiler, speedbåde og hytter.

Det med campingvogne fik dog en hurtig ende, da Lorentzen og Skouboe i 1960 fandt ud af, at det var lettere at importere dem fra England. Det tog også tid, at få styr på alle processerne med at få glasfiberen til at virke, og i en del år var importen af engelske campingvogne med til at betale underskudet på glasfiberproduktionen. På samme tid ophørte produktionen af træmøbler, og firmaets snedkere kom i stedet til at lave aptering til fritidsbåde.

I 1964 kunne LM Glasfiber tage en ny fabrik på Rolles Møllevej i brug. Den oprindelige møbelfabrik havde gennemgået flere udvidelser, også op ad Drosselvej, da den blev anlagt, men nu bestuttede Ejner Lorentzen og Aage Skouboe at dele firmaet. Ejner Lorentzen fortsatte et par år med campingdelen, ind til han solgte LM Camping til nogle englændere. Firmaet eksisterer stadig på industrivej i Lunderskov, men nu med navnet InterCamp.

LM Glasfiber gik derimod igang med at producere små speedbåde. Helt frem til midt i 1990'erne udgjorde både en stor del af produktionen hos LM Glasfiber. Til at begynde med blev der også produceret bådskrog for andre, men der blev også lavet forsøg med at lave en husbåd, der blev søsat i Mølledammen, og med mange andre ting. Kar til fiskebiler, der transporterer levende fisk til Tyskland, er også en opfindelse, der er gjort hos LM Glasfiber. Tidligere blev fisk transporteret i store trækar i jernbanevogne - trækar som den oprindelige møbelfabrik også reparerede - men omkring 1970 overgik fisketransporterne til landevejen.

Møllevinger

I 1978 bliver den første vindmøllevinge støbt på fabrikken på Rolles Møllevej. Den første møllevinge var 4,5 m lang, og blev leveret til en kunde i Vester Nebel. Det skulle vise sig, at Aage Skouboe og hans søn, Flemmnig, havde fået fat i noget, der kunne blive stort - på flere måder. Efter de to energikriser i 1973 -74 og 1979 begyndte Danmark for alvor at tænke i anderledes energiformer, og det nød især vindmølleindustrien godt af. I løbet af 1990'erne voksede vingeproduktionen eksplosivt, så LM Glasfiber til sidst opgav at producere både, og i stedet satsede fuldt og helt på møllevinger. Flemming Skouboe, der nu havde overtaget virksomheden efter sin far, valgte at koncentrere produktionen på to steder i Danmark: den nye fabrik på Vingen i Lunderskov og i Hammelev. I stedet blev produktionsstederne i Vejen, Gesten, Kolding, Hårup, Kirkeby på Fyn, Engesvang og Rudkøbing lukket, mens værkstedet i Vamdrup fik lov at overleve.

LM Glasfiber begyndte også at vokse uden for landets grænser. I 1993 åbner en fabrik i Indien og året efter en fabrik i Spanien, og i 1999 åbner en LM-fabrik i North Dakota i USA.

Solgt til udlandet

I marts 2001 slog en bombe så ned i Lunderskov. Flemmnig Skouboe valgte at sælge sin og faderens værk for godt 2,1 milliader kroner til et udenlansk konsortium under ledelse af Doughty Hanson & Co. Limited. Ekspansionen fortsætter dog både i Danmark og i udlandet, for samme år åbner den første vindmøllevingefabrik i Kina, og i 2006 åbner en fabrik i Canada. Lunderskov er også blevet for lille en by for LM Glasfiber, for i 2008 flytter virksomheden hovedkontoret til Kolding.

Flyver fra byen

Ekspansionen er siden fortsat i udlandet, mens fabrikationen af møllevinger i Danmark nu næsten er ophørt. Dyre løsninger, set i forhold til udlandet, og høje omkostninger til at transportere vinger på op til 61,5 meters længde - et produkt der heller ikke just kan siges at være særlig handy at sende af sted - har medført, at LM Glasfiber har besluttet næsten at lukke produktionen i Lunderskov. Den lille møbelfabrik, der voksede sig stor, er nu så stor, at den helt flyver fra byen.

 

Schultz Sejlmageri • Hesselly 8 • Industri Nord 2 • 6000 Kolding • tlf. 76 32 12 00 • info@schultz-kalecher.dk